شیوه نگهداری از سنگ جاسپر

سنگ جاسپر سنگی مقاوم است و به راحتی با آب گرم،‌صابون و پارچه‌ای نرم تمیز می‌شود. باوجود اینکه جاسپر سنگی مقاوم است اما سنگ‌های دیگری مانند الماس یا توپاز می‌توانند روی آن خط یا خراش ایجاد کنند.پس سعی کنید سنگ های خود را درکنار هم قرار ندهید یا با هم از آنها استفاده نکنید. جاسپر به راحتی رنگ مواد شوینده را  به خود جذب می‌کند و استفاده از موادی مانند وایتکس هرگز توصیه نمی‌شود.

صنایع سنگ بزرگ پور

[uniplace_links]