برچسب :

گردنبند سنگ

دستبند سنگ جاسپر

شیوه نگهداری از سنگ جاسپر

سنگ جاسپر سنگی مقاوم است و به راحتی با آب گرم،‌صابون و پارچه‌ای نرم تمیز می‌شود. باوجود اینکه جاسپر سنگی مقاوم است …

[uniplace_links]